XVP3 Vyžádané přednášky 3

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Po 11. 10. až Čt 23. 12. St 11:30–13:00 B3.073, kromě St 27. 10., kromě St 24. 11., kromě St 1. 12., kromě St 22. 12.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Vyžádané přednášky je seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti ekonomických a příbuzných oborů, poukázat na interdisciplinární charakter společenskovědních oborů a ukázat jejich provázanost s ostatními obory. V přednáškách erudovaných specialistů z akademického prostředí i odborníků z praxe jsou zahrnuty disciplíny, díky nimž student získá povědomí o aktuálních odborných a vědeckých otázkách i praktickém využití poznatků z oblasti ekonomiky a managementu. Obě tyto součásti tvoří ucelený systém, který podpoří studentův komplexní náhled na akademický život i vytváření jeho názoru na odborné a společenské dění. Předmět je plánován na celý akademický rok, harmonogram bude průběžně aktualizován a zveřejňován.
Osnova
 • Program bude průběžně upřesňován a zveřejňován v průběhu akademického roku. Součástí předmětu budou:
  - vyžádané přednášky zástupců firemního prostředí,
  - vyžádané přednášky předních českých odborníků,
  - vyžádané přednášky absolventů MVŠO,
  - vyžádané přednášky zástupců spolupracujících škol,
  Za náhradní aktivitu lze uznat:
  - účast na konferencích a seminářích pořádaných MVŠO,
  - účast na akademických rituálech a shromážděních pořádaných MVŠO.
Metody hodnocení
Zápočet:
- účast na min. 5 přednáškách z cyklu Vyžádaných přednášek realizovaných během celého akademického roku
- odevzdání evaluačních dotazníků z min. 5 přednášek zahrnutých do cyklu Vyžádaných přednášek realizovaných během celého akademického roku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2021/XVP3