XSO Společenská odpovědnost

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Mánek (přednášející)
Mgr. Jiří Mánek (cvičící)
Garance
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XSO/02: St 8:00–9:30 B3.074, J. Mánek
XSO/03: Út 11:40–13:10 B2.334, J. Mánek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se současným konceptem společenské odpovědnosti, ve světě zpracovaným do podoby Business Ethics a Corporate Social Responsibility, Sustainability. Seznámí se s nástroji měření a evaluace CSR ve firmách, se současnými světovými institucemi a hnutím na podporu CSR. Prakticky studenti získají interdisciplinární náhled na klíčové oblasti znalostí managementu a ekonomiky, rozvinou etické myšlení v rámci veškerých rozhodovacích procesů a postupů jako občané, jako zaměstnanci i jako zaměstnavatelé.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Koncept společenské odpovědnosti - definice, rozsah, obsah.
  2. Mikroúroveň společenské odpovědnosti - osobní odpovědnost, mezoúroveň - odpovědnost firem, mikroúroveň - úroveň EU, celosvětové pojetí.
  3. Podnikatelská etika, etický kodex.
  4. Měření a standardizace konceptu CSR. (normy ISO, kodexy, metodiky).
  5. Hlavní témata konceptu společenské odpovědnosti v praxi (trvale udržitelný rozvoj, dárcovství, "corporate citizenship", "workplace", Work-life balance" apod.).
  6. Ekonomický pilíř CSR - transparentnost organizací, prokazování nekorupčnosti, vztahy se stakeholders.
  7. Ekologický pilíř CSR,
  8. sociální pilíř CSR.
  9. Osobní projevy společenské odpovědnosti (iniciativy, projekty v ČR, aktivity neziskových organizací).
  10. Společenská odpovědnost organizací dle velikosti organizace, typu organizace - výzkumy, výsledky, poznatky.
  11. Příklady dobré praxe - CSR koncepty vybraných organizací.
  12. Představení seminárních prací vybraných studentů - analýza vybraných konceptů CSR organizací.
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, D. Koncept společenské odpovědnosti: obsah, podstata, rozsah. 1. vydání. Olomouc, Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3348-6. info
 • STEINEROVÁ, M. Koncept CSR v praxi. Průvodce odpovědným podnikáním [online]. Praha: Business Leaders Forum, 2008. info
 • PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8. info
 • PUTNOVÁ, A.; SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody: etický a sociální audit. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3. info
  doporučená literatura
 • Corporate Social Responsibility. Harvard Business School [online]. info
 • CRANE A. a kol. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-957394-3. info
 • Business Leaders Forum. Společenská odpovědnost firem [online]. Praha: Business Leaders Forum, 2006. info
Metody hodnocení
Zápočet: seminární práce - analýza CSR konceptu vybrané organizace, písemný test.
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac9b39d5cfc4842fd8b23c42fb79c6c22%40thread.tacv2/conversations?groupId=f0d0bb37-9034-48eb-8c2a-71387dd48e29&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2022/XSO