XPRA3 Odborná praxe 3

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2022
Rozsah
0/0/160. Praxe 160 hod. (4 týdny). 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Po 14. 2. 17:10–17:30 B1.132
Předpoklady
Odborná praxe 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Odborná praxe je studentovi umožnit využít v praxi teoretické poznatky získané v průběhu jeho studia. Zároveň je možností ověření nabytých znalostí a dovedností v praxi. Odborná praxe vede studenta k jeho profesní profilaci, která přispívá k adekvátnímu uplatnění absolventů na trhu práce. Organizaci a časový harmonogram odborné praxe si student volí individuálně (s podporou pracovníků Kabinetu profesní přípravy) s přihlédnutím ke studovanému oboru, profesnímu zaměření, bydlišti a svým zájmům a možnostem, současně s ohledem na podmínky a požadavky organizace (firmy). Součástí předmětu je propedeutický týden, v jehož průběhu je student seznámen s vybranými tématy komunikace, umění argumentace, identifikace procesů v organizaci a dalšími oblastmi. Odborná praxe propojuje studium teorie s praktickými činnostmi studenta ve firemním prostředí. Po absolvování předmětu studenti budou schopni: - kriticky zhodnotit fungování dané oblasti (organizace) na základě relevantních údajů - formulovat a obhajovat své názory a prezentovat výsledky vlastní práce - ukotvit zkušenosti nabyté v průběhu praxe do teoretických rámců - identifikovat svou roli v týmu - posoudit své dispozice pro výkon plánované profese
Osnova
  • Odborná praxe studenta v organizaci (4 týdny).
Literatura
    povinná literatura
  • Povinná literatura z profilovaných předmětů studijního oboru. info
  • KOVAČIČINOVÁ IRENA. Odborná praxe. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
Metody hodnocení
Zápočet: absolvování odborné praxe ve vybrané organizaci (4 týdny). Odevzdání požadovaných dokumentů. Aktivní účast na aktivitách zaměřených na přípravu pro praxi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2022/XPRA3