XMV Marketingový výzkum

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2022
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Út 12:45–15:00 B2.333
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty kroky při zpracování projektů marketingového výzkumu. Studenti pochopí, že marketingový výzkum je integrální součásti marketingu. Studenti rovněž pochopí, že prostřednictvím procesů marketingového výzkumu jsou poskytovány informace pro potřeby podnikového managementu, protože pro podnikové rozhodovací procesy musí být informace relevantní, přesné, reálné, validní a aktuální; studenti pochopí, že marketingový výzkum napomáhá podnikům zůstat konkurenceschopnými.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Úloha marketingového výzkumu v konkurenceschopnosti podniku
  2. Informační systém a znalostní management
  3. Proces marketingového výzkumu
  4. Humánní stránka marketingového výzkumu: organizační a etické otázky
  5. Definování problému a výzkumný proces
  6. Explorační výzkum a kvalitativní analýza
  7. Sekundární a primární data: základní metody komunikace s respondentem
  8. Pozorování a experiment
  9. Měření a návrh dotazníku
  10. Práce v terénu, návrh a procesy vzorkování
  11. Editování, kódování, analýza dat
  12. Komunikační proces s výsledky výzkumu: výzkumná zpráva, ústní prezentace a následné procesy
Literatura
  povinná literatura
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. info
 • SVOBODOVÁ, H., MYNÁŘOVÁ, L. a KOZEL, R. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. info
  doporučená literatura
 • CHOVANCOVÁ, M., PILÍK, M. a PODANÁ, M. Marketing II. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2006. ISBN 80-7318-380-3. info
Metody hodnocení
Zápočet: seminární práce, písemný test.
Zkouška: praktická písemná zkouška.
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7562a442311040098b880aa39e246882%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc1acf81-a3f1-40ab-a563-5b183c5d1077&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2022/XMV