XMNU Manažerské účetnictví

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Menšík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Menšík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Út 9:45–11:15 B3.074, kromě Út 5. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
XMNU/01: Út 11:30–13:00 B3.074, kromě Út 5. 4., M. Menšík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi způsobu zobrazení a využití účetních informací pro řízení na různých úrovních managementu a tyto získané znalosti prohloubit a rozvíjet za pomoci praktického řešení případových studií. Student umí vytvářet základní nástroje manažerského (resp. nákladového) účetnictví typu kalkulace, rozpočet, vnitropodniková výsledovka, master budget, vnitropodniková cena. Tyto nástroje umí sestavit a naplnit daty tak, aby stanovil směrné / cílové hodnoty a stavy, umí je následně naplnit skutečnými daty a tyto dvě varianty srovnat a využít pro měření a řízení výkonnosti na různých úrovních podnikových a podnikatelských činností. Student dokáže využívat hodnotové informace typu ex ante a ex post pro rozhodování o alternativách a následně hodnocení skutečného průběhu alternativ včetně přesahů do motivačních efektů hodnotových nástrojů.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví (historický vývoj a zásadní momenty v historii účetnictví, vztah
  k finančnímu, nákladovému a daňovému účetnictví, duální vztah finančního a manažerského účetnictví).
  2. Pojetí a členění nákladů a výnosů (druhové, účelové členění, členění nákladů a výnosů s důrazem na rozhodování,
  oportunitní náklady a výnosy).
  3. Kalkulace (základní kalkulační pojmy, metoda kalkulace, úloha kalkulace v řízení nákladů, výnosů, zisku, kalkulační systém, variable x absorption costing).
  4. Alokace nákladů (cíle alokace, principy alokace, alokační fáze).
  5. Systém plánů a rozpočtů a jejich vztah k manažerskému účetnictví (základní pojmy - plán, rozpočet, podniková politika, funkce rozpočtu, formy rozpočtů).
  6. Metody sestavení rozpočtů (kontrola plnění rozpočtů, odchylky - kvantitativní x kvalitativní x ze změny struktury).
  7. Rozdílové metody řízení hospodárnosti (základní pojmy, typy rozdílů, normová metoda, metoda standardních nákladů).
  8. Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování (pravomoc a odpovědnost, ekonomická a organizační struktura podniku, motivační rozměr odpovědnostního řízení).
  9. Řízení odpovědnostních středisek (zainteresovanost středisek, vnitropodniková cena).
  10. CVP úlohy (charakteristika úloh na existující kapacitě, základní typy úloh, analýza citlivosti zisku CVP).
  11. Rozhodování o budoucí kapacitě (riziko, čas, likvidita, peněžní tok).
  12. Strategicky orientované manažerské účetnictví (BSC, TQM, TC, JIT).
Literatura
  povinná literatura
 • PAPADAKI ŠÁRKA A MICHAL MENŠÍK. Manažerské účetnictví. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 9788073572990. info
 • KRÁL, B. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2006. ISBN 8072611410. info
  doporučená literatura
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. Praha: ASPI, 2005. ISBN 807357084. info
 • DRURY, C. Management & Cost Accounting. Praha: ASPI, 2005. ISBN 807357084. info
 • DRURY, C. Management accounting for Business. Thomson, 2005. ISBN 1844801527. info
 • HOUSKA, M., ŠOLJAKOVÁ, L. Manažerské účetnictví, oficiální termonologie. Praha: ASPI Publishing, 2003. info
Metody hodnocení
Zápočet: docházka na cvičení (min. 80%), aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných úkolů
Zkouška: písemný test, ústní zkouška
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec248e6b478943b7b317b2e7da4d3b4a%40thread.tacv2/conversations?groupId=7b4bed27-dab2-418d-b382-3de690dea5ee&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2022/XMNU