Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Ing. Omar Ameir, Ph.D. (MVŠO), učo 5270
  2. Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. (MVŠO), učo 5301
  3. PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (MVŠO), učo 5122
  4. PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA (MVŠO), učo 5037
  5. doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. (MVŠO), učo 5342

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 7C10