Start-up
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Start-up
Info
Předmět
Období
zima 2022

Cílem předmětu je rozvíjet u studentů jejich kompetence k podnikavosti a motivovat je k zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Podpořit schopnost aplikovat stávající znalosti při rozpracování reálného nápadu do podoby podnikatelského záměru včetně jeho prezentace v soutěži MVŠO o nejlepší podnikatelský nápad. 

Předmět je ukončen zápočtem. Podmínky k udělení zápočtu: odevzdání zpracovaného podnikatelského záměru a jeho prezentace. 

Realizace aktivit v rámci volitelného předmětu Start-up je spolufinancována Statutárním městem Olomouc v rámci projektu ROZVOJ AKTIVIT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. V ROCE 2022 - VYBUDOVÁNÍ PLATFORMY STARTUPOVSKÝCH PODNIKATELŮ K PODPOŘE PODNIKÁNÍ STUDENTŮ MVŠO A TRANSFERŮ ZKUŠENOSTÍ Z PODNIKÁNÍ.

Učitel doporučuje studovat od 26. 9. 2022 do 2. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 17. 10. 2022 do 23. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 24. 10. 2022 do 30. 10. 2022.
Předchozí