Ing. Michaela Perunová
Manažerská psychologie a krizová komunikace
Cílem předmětu je studentům představit relevantní poznatky v oblasti psychologie a krizové komunikace nezbytné pro efektivní řízení organizace a zvyšování její výkonnosti. Důraz je kladen na rozvoj sociálně manažerských a podnikatelských dovedností a na praktickou aplikaci znalostí při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních jednotek. Studenti budou seznámeni s atributy komunikace a krizové komunikace tak, aby pochopili potřeby a reakce lidí v mimořádných situacích a zdokonalil svoje komunikační dovednosti, a to především v krizové situaci.PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU XMPKM

  • aktivní účast na konzultacích
  • průběžné plnění zadaných úkolů
Předchozí
Následující