Logistický management
Ing. Pavel Kološ, Ph.D.
Logistický management
Info
Období
zima 2022
Logistický management je způsob řízení podniku tak, aby pohyb materiálů a zboží od dodavatelů do podniku a na jednotlivá pracoviště, stejně jako výrobků a polotovarů z pracovišť a z podniku k zákazníkům byl plynulý, co nejrychlejší a s nejnižšími náklady. Studenti se naučí definovat a popsat základní prvky logistických systémů. Budou schopni vyhodnotit logistické plány podniku dle stanovených kritérií. V rámci přednášek získají studenti široké znalosti a porozumění rozsahu a problematice logistického managementu a jeho funkcím. V rámci cvičení se studenti naučí ovládat řadu metod a technik logistického managementu (zejm. v oblastí řízení zásob, řízení logistických nákladů a plánování logistických procesů).


Metody hodnocení

Zápočet (0-35b, min.20b):
–Případová studie 1 (0-10b)
–Případová studie 2 (0-10b)
–Zápočtový test – příklady (0-15b, min. 7b)

Ústní zkouška (0-65b, min. 31b)
–2 teoretické otázky (seznam je uveden ve STAG); 10min příprava/10min zkouška

51-67b (3), 68-84b (2), 85-100b (1)

25.10.2022 (Exkurze sk.1 14:30-15:30 / Exkurze sk. 2 15:30-16:30)
Honeywell Aerospace Olomouc ()

Učitel doporučuje studovat od 26. 9. 2022 do 2. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 17. 10. 2022 do 23. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 24. 10. 2022 do 30. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 31. 10. 2022 do 6. 11. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 7. 11. 2022 do 13. 11. 2022.
Předchozí