Podnikové finance 2
Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.
Podnikové finance 2
Info
Období
zima 2021

Cílem přednášek je seznámit studenty s podnikovými financemi v kontextu finančního řízení podniku, vývoje finanční situace podniku včetně finančního zdraví podniku s teorií investování. Posluchači se rovněž naučí hodnotit metody hodnocení investic, posuzovat rizika investic, rozumět problematice financování krátkodobých a dlouhodobých potřeb podniku a formám integrace podniků. Pozornost je věnována i vlivu vnějších finančních faktorů na tržní ekonomiku i jednotlivé podnikatelské subjekty. Student se zároveň seznámí i s terminologií v kontextu mezinárodních financí, včetně finančních trhů a dokumentů, které jsou stavebními prvky mezinárodních finančních vztahů. Důraz je kladen na pochopení praktických aspektů fungování devizových trhů a stanovení devizových kurzů. 

Podmínky k udělení zápočtu: zpracování a prezentace seminární práce na stanovené téma, 85% aktivní účast.

Zkouška: ústní