Management 2 (Přednášky)
Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Management 2 (Přednášky)
Info
Předmět
Období
zima 2021

Podmínky pro absolvování předmětu:

- splněný zápočet;

- úspěšné absolvování ústní zkoušky (min. 65%).

Otázky ke zkoušce:

 1. Globalizace
 2. Mezinárodní management a management diverzity
 3. Delegování
 4. Motivování
 5. Podstata a hlavní cíl procesního řízení, výhody procesního řízení
 6. Pojmy související s procesním řízením
 7. Projektové řízení
 8. Řízení změny
 9. Řízení inovací
 10. Skupina: teoretické vymezení, skupinová dynamika, koheze a tenze skupiny, typologie, životní cyklus, skupinové role
 11. Tým: teoretické vymezení, týmové role, výhody a nevýhody týmové práce, synergický efekt týmové práce, podmínky efektivní týmové práce
 12. Řešení problémů: podstata problematiky a související pojmy
 13. Řešení problémů: ekonomicko-manažerské koncepty řešení problémů
 14. Charakteristika informační společnosti
 15. Informační věda
 16. Informační zdroje
 17. Znalostní versus nová ekonomika
 18. Informační versus znalostní management
 19. Základy krizového řízení
 20. Řízení rizik: teoretické vymezení pojmu riziko, vliv osobnosti manažera na přístup k riziku
 21. Řízení kvality, environmentu a BOZP
 22. Zavádění systémů managementu kvality, environmentu a BOZP
 23. Vzdělávání subjektů managementu: vymezení pojmů
 24. Vzdělávání subjektů managementu: proces vzdělávání manažerů
Učitel doporučuje studovat od 4. 10. 2021 do 10. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 15. 11. 2021 do 21. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 22. 11. 2021 do 28. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 13. 12. 2021 do 19. 12. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 20. 12. 2021 do 26. 12. 2021.
Předchozí