Úvod do odborné praxe 1
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úvod do odborné praxe 1
Info
Období
zima 2021
Cílem předmětu Odborná praxe je získání praktických zkušeností z podnikové praxe. Důraz je kladen na obeznámení se s praxí v podniku a aplikování dosavadních odborných poznatků do řešení praktických úkolů zadaných v podniku. Zároveň pochopit podstatu ekonomického rozhodování, vedení a řízení podnikových procesů. 

Vyučující: 
Ing. Zuzana Repaská, Ph.D.
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Předchozí