Podniková ekonomika 2
doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Podniková ekonomika 2
Info
Období
léto 2022
Podniková ekonomika 2 prohlubuje teoretické i praktické znalosti studenta získané v Podnikové ekonomice 1, zaměřuje se zejména na vnitřní prostředí podniku, na oblasti financování, investic dále základní znalosti z oblasti zásob, výroby a odbytu, plánování a kontroly. Praktickým výstupem zde bude vytvoření podnikatelského plánu (fiktivní) firmy, jenž by měl syntetizovat získané znalosti nejen z předmětu Podniková ekonomika 1 a 2, ale také z dalších oblastí podnikového řízení. Cílem předmětu je zvyšování a rozvíjení úrovně ekonomického vzdělání, teoretických vědomostí, ale i metodických a praktických dovedností z oblasti podnikohospodářské praxe.


Zápočet: docházka na cvičení (min. 80%), individuální úkoly, seminární práce, návrh řešení a obhajoba případové studie, zápočtový test.
Zkouška: písemná zkouška, ústní zkouška.

Opakování - Náklady, výnosy, VH, Rozvaha + Kalkulace

Učitel doporučuje studovat od 14. 2. 2022 do 20. 2. 2022.

Zadání viz Týden 1

Učitel doporučuje studovat od 21. 2. 2022 do 27. 2. 2022.

Plánování - strategické plánování, finanční plánování, business plán

Učitel doporučuje studovat od 28. 2. 2022 do 6. 3. 2022.

Problematika Základů plánování, strategického řízení, podnikatelského plánu a rozpočtu, Základy finančního řízení - online nahrávky a samostrudium

Učitel doporučuje studovat od 7. 3. 2022 do 13. 3. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 14. 3. 2022 do 20. 3. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 21. 3. 2022 do 27. 3. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 28. 3. 2022 do 3. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 4. 4. 2022 do 10. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 11. 4. 2022 do 17. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 18. 4. 2022 do 24. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 25. 4. 2022 do 1. 5. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 2. 5. 2022 do 8. 5. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 9. 5. 2022 do 15. 5. 2022.
Předchozí