XMZN - Management značky
PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA
XMZN - Management značky
Info
Term
summer 2022

Cíl předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s důležitým fenoménem moderního marketingového myšlení, a to značkou (brand). Po absolvování předmětu budou studenti schopni: vyhodnotit pojem značka, rozvíjet strategie značky, identifikovat značku, určit její hodnotu a pozici na trhu, roli trademarku v marketingových činnostech ovlivňujících chování spotřebitele, plánovat a implementovat marketingové programy k rozvoji značky, stejně jako aplikovat teorie a modely, které jsou využívány k rozhodování o značce v komplexních marketingových programech podniku. V rámci cvičení si studenti prakticky osvojí proces určování hodnoty a pozice značky na trhu a rozvíjení značky prostřednictvím různých marketingových nástrojů.


Obsah předmětu

 1. Značka a management značky
 2. Druhy značek, prvky značky a trademark
 3. Identita a osobnost značky
 4. Vnímání značky a vztah zákazníka ke značce
 5. Zákaznická loajalita ke značce
 6. Koncept hodnoty značky
 7. Hodnota značky z pohledu spotřebitele
 8. Postupné kroky pro budování silné značky
 9. Strategický management značky
 10. Branding v marketingových programech podniku
 11. Výzkum značky, měření zdrojů hodnoty značky, mínění spotřebitele
 12. Budování a udržení hodnoty značky


Požadavky na studenta

 1. Aktivní účast ve výuce: docházka min. 75 %.
 2. Zápočet/seminární práce: „Popis globální značky“. Rozsah práce: titulní strana + 3-4 strany A4. Odevzdání ve Wordu, vložit do IS/MVŠO. Termín: 31. 3. 2022.
 3. Zkouška/písemný test: úspěšné splnění testu min. 60 %. Termín: 17. 5. 2022 (změna možná dle aktuálního vývoje situace Covid-19).


Zadání seminární práce

Téma seminární práce: „Popis globální značky“

Obsah (postup) - vyberte si jednu z globálních značek a uveďte/popište:

 1. název značky
 2. historie značky
 3. základní charakteristika značky
 4. globální hodnota značky
 5. příběh značky
 6. portfolio v rámci značky
 7. cílový trh
 8. konkurenční značky
 9. údaje o registraci značky/ochranné známky (www.upv.cz)
 10. logo značky (vizuální podoba)
 11. symbolika loga (popis)
 12. slogany značky

Pozor! Nezapomínejte uvádět odkazy na zdroje, závěrečný seznam literatury a elektronických zdrojů.

Teacher recommends to study from 15. 2. 2022 to 21. 2. 2022.
Teacher recommends to study from 22. 2. 2022 to 28. 2. 2022.
Teacher recommends to study from 1. 3. 2022 to 7. 3. 2022.
Teacher recommends to study from 8. 3. 2022 to 14. 3. 2022.
Teacher recommends to study from 15. 3. 2022 to 21. 3. 2022.
Teacher recommends to study from 22. 3. 2022 to 28. 3. 2022.
Teacher recommends to study from 29. 3. 2022 to 4. 4. 2022.
Teacher recommends to study from 5. 4. 2022 to 11. 4. 2022.
Teacher recommends to study from 12. 4. 2022 to 18. 4. 2022.
Teacher recommends to study from 19. 4. 2022 to 25. 4. 2022.
Teacher recommends to study from 26. 4. 2022 to 2. 5. 2022.
Teacher recommends to study from 3. 5. 2022 to 9. 5. 2022.
Previous