Právo obchodních korporací
JUDr. Jan Vylegala, Ph.D.
Právo obchodních korporací
Info
Term
Winter 2022
Právo obchodních korporací navazuje na Soukromé právo 1 a Soukromé právo 2. V rámci práva obchodních korporací je pozornost zaměřena na společnosti osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) a kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), družstvo a dále na obchodní korporace mající původ v unijním právu (evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost). Rovněž je podán základní výklad práva cenných papírů - v rozsahu nezbytném pro výuku práva obchodních korporací.


Metody hodnocení
Zkouška
Teacher recommends to study from 26/9/2022 to 2/10/2022.
Teacher recommends to study from 3/10/2022 to 9/10/2022.
Teacher recommends to study from 10/10/2022 to 16/10/2022.
Teacher recommends to study from 17/10/2022 to 23/10/2022.
Teacher recommends to study from 24/10/2022 to 30/10/2022.
Teacher recommends to study from 31/10/2022 to 6/11/2022.
Teacher recommends to study from 7/11/2022 to 13/11/2022.
Teacher recommends to study from 14/11/2022 to 20/11/2022.
Teacher recommends to study from 21/11/2022 to 27/11/2022.
Teacher recommends to study from 28/11/2022 to 4/12/2022.
Teacher recommends to study from 5/12/2022 to 11/12/2022.
Teacher recommends to study from 12/12/2022 to 18/12/2022.
Teacher recommends to study from 19/12/2022 to 25/12/2022.
Previous