YEHPF Economics and economic policy in film and literature

Moravian Business College Olomouc
Winter 2022

The course is not taught in Winter 2022

Extent and Intensity
8/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Richard Šmilňák, MBA (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Richard Šmilňák, MBA
Moravian Business College Olomouc
Supplier department: Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je studentům přiblížit způsob, jakým se hospodářská politika a ekonomie propisují do filmové a literární tvorby slovutných režisérů a spisovatelů. Po absolvování předmětu budou studenti schopni lépe rozeznávat a analyzovat ducha doby zobrazovaného uměleckými díly mnohdy sloužícími i jako otisk hospodářsko-společenského vývoje. V tomto kurzu při sledování filmů nenasazujeme 3D brýle, ale brýle ekonomické. Na každém setkání si promítneme jeden snímek, který bude na následujícím semináři reflektován v krátkých studentských recenzích. Na prvním semináři si navrhneme a odsouhlasíme seznam literárních děl, z něhož jedno (dle individuální volby) bude předmětem rozsáhlejšího rozboru v rámci přípravy na ústní zkoušení. Filmové snímky odrážejí zásadní témata formující společnost a hospodářské dějiny, např.: válečná ekonomika; hospodářská politika pod taktovkou socialistické doktríny; de-humanizace člověka ve strojovém pracovním procesu; radikální politické změny; chudoba; dopad nesvobody na lidského ducha; vliv významných historických událostí na systém lidské spolupráce a ekonomický řád; výsledky a environmentální dopady velkých projektů budovaných v rámci expanzivní fiskální politiky aj.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Diskuse nad vybraným filmovým a literárním dílem
  • 2. Diskuse nad vybraným filmovým a literárním dílem
  • 3. Diskuse nad vybraným filmovým a literárním dílem
  • 4. Diskuse nad vybraným filmovým a literárním dílem
  • 5. Diskuse nad vybraným filmovým a literárním dílem
  • 6. Diskuse nad vybraným filmovým a literárním dílem
Assessment methods (in Czech)
Prezenční účast alespoň na čtyřech seminářích, tvorba recenzí filmů, ústní zápočet formou obhajoby recenze literárního díla
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2022/YEHPF