XSUP Start-up

Moravian Business College Olomouc
Winter 2022
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Contact Person: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Supplier department: Moravian Business College Olomouc
Timetable
Wed 13:40–15:55 B2.330
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozvíjet u studentů jejich kompetence k podnikavosti a motivovat je k zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Podpořit schopnost aplikovat stávající znalosti při rozpracování reálného nápadu do podoby podnikatelského plánu včetně jeho prezentace v soutěži MVŠO o nejlepší podnikatelský nápad. Zároveň obeznámit se způsoby identifikace zákazníků, marketingové komunikace a se zkušenostmi z prezentace podnikatelského plánu před investory. Umožnit studentům získat praktické poznatky, jak vybudovat vlastní startup a jak překonat úskalí s tím související. Východiska prezentovaných odborných témat budou konfrontována s praktickými zkušenostmi podnikatelů a startupistů.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Specifické rysy start-up podnikání.
 • 2. Osobní a tvůrčí potenciál podnikatele.
 • 3. Hledání, specifikace a ověření životaschopnosti nápadu.
 • 4. Náležitosti podnikatelského plánu.
 • 5. Nastavení byznys modelu.
 • 6. Identifikace zákazníka a jeho potřeb.
 • 7. Produkt a jeho ekonomická a technická proveditelnost.
 • 8. Marketingová komunikace a prodej.
 • 9. Finanční plán a jeho náležitosti.
 • 10. Personální zajištění.
 • 11. Zásady prezentování podnikatelského plánu investorům.
 • 12. Zkušenosti startupistů s vlastním podnikáním.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet (zpracování semestrálního projektu v podobě podnikatelského plánu)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms winter 2021, winter 2023, winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2022/XSUP