XA1A2_USVP Angličtina 1 - A2

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2015
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Gerald Robert Cohl (cvičící)
Ing. Mgr. Kateřina Důbravová (cvičící)
Garance
Mgr. Jitka Lidaříková
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu Angličtina 1 - A2 je prohloubení základních znalostí a schopností studentů v používání anglického jazyka v běžných i obchodních situacích a současně též sjednocení znalostí a schopností studentů.
Osnova
 • 1. Jobs
  a) Countries, nationalities, jobs
  b) Possessives
  c) Hello / Goodbye
  d) Introductions game
  2. Products and Services
  a) Company types and activities
  b) Present simple
  c) Booking and ordering by phone
  d) Choosing a supplier
  3. Location
  a) Company buildings
  b) Some / Any
  c) Telephone calls
  d) Leaving a message
  4. Technology
  a) Technology vocabulary
  b) Phrasal verbs
  c) Adverbs of frequency
  d) Asking for and offering help
  5. Communication
  a) Documents and correspondence
  b) Past simple
  c) Solving problems
  d) Explaining a problem
  6. Contacts
  a) Food and drink
  b) Irregular verbs
  c) Making conversation
  d) The socializing game
Literatura
  doporučená literatura
 • GRANT, D., Hughes, J., Turner, R. Business Result Elementary. OUP. ISBN 978-0-19-473937-5. info
 • SWAN, M., WALTER, C. English Grammar Course - Basic. ISBN 978-0-19-442-0778. info
 • MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-52153289-1. info
Informace učitele
Docházka: 75%
Průběžný test: 70%.
Závěrečný test (min. 70%).
Ústní zkoušení - ve zkouškovém období, 2 části:
1. prezentace před skupinou studentů, následná diskuse
2. diskuse nad jedním z témat obsažených v učebnici - (v ZS: pouze kombinovaní studenti, v LS: ústní zkouška založená na zkouškových okruzích - všichni studenti)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2015/XA1A2_USVP