XGE_UEK International Business

Moravian Business College Olomouc
summer 2015
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět vede k pochopení mezinárodních ekonomických vztahů včetně jejich teoretických základů, k objasnění významu a specifik podnikání na mezinárodních trzích a k seznámení se vznikem a vývojem světové ekonomiky. Student umí: - charakterizovat jevy a vývojové procesy ve světové ekonomice, - definovat hlavní soudobé tendence a mezinárodní ekonomické vztahy včetně jejich koordinace, - zhodnotit možnosti a způsoby realizace podnikatelských aktivit na mezinárodních trzích, - vyhledávat, třídit, klasifikovat a interpretovat ekonomická data a informace potřebná pro podnikatelskou činnost na mezinárodních trzích.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova přednášek:
  1. Mezinárodní ekonomické vztahy, formy a podstata.
  2. Světová ekonomika jako reálný sociálně ekonomický systém (vznik, vývoj, role aktérů ve světové ekonomice)
  3. Globální a regionální aspekty světové ekonomiky v geografických regionech světa.
  4. Evropská hospodářská a měnová unie (podstata, vznik, fungování, institucionální zabezpečení a perspektivy)
  5. Podnikání na mezinárodních trzích, podstata, specifika a rizika.
  6. Současné trendy v přístupech k podnikání na mezinárodních trzích.
  7. Realizace mezinárodních podnikatelských aktivit - exportní metody.
  8. Realizace mezinárodních podnikatelských aktivit - smluvní metody.
  9. Realizace mezinárodních podnikatelských aktivit - investiční metody.
  10. Management mezinárodních podnikatelských aktivit.

Literature
  required literature
 • Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., & Sullivan, D. P. Globalization and Business. New Jersey: Prentice Hall. ISBN 2002. info
 • Zadražilová, D. Mezinárodní management. Praha: Nakladatelství Oeconomica. ISBN 2004. info
 • Krpec, O., Pšeja, M., Hrabálek, M., Kuchyňková, P., Minařík, D.,. Mezinárodní politická ekonomie. Brno: Masarykova univerzita. info
 • ŠTRACH, P. Mezinárodní management. 1. vyd., 167 s. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2987-9. info
 • Fojtíková,L. Zahraničně obchodní politika ČR: historie a současnost (1945-2008). 1. Vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-128-4. info
 • Georgiou, M., Freeman, S., & Edwards, R. International Entrepreneurship: Antecedents and Outcomes. Monash University, 2005. info
 • Cihelková, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-804-5. info
 • Cihelková, E. a kol. Světová ekonomika - základní nárys a nový vývoj. Praha: ETC Publishing, 1997. ISBN 80-86006-48-4. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2014, Summer 2016, summer 2017, summer 2018.
 • Enrolment Statistics (summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2015/XGE_UEK